Vater Morgana am Honky Tonk 2017 (Mundwerk Kulturbar)